2018-05-04

Externa nyheter

Räcker elen till alla el-bilar?

Med risk att blotta min okunnighet undrar jag hur elen ska räcka till när allt fler bilar ska drivas med el och elen inte får produceras av fossila bränslen?

Det finns idag cirka 4,8 miljoner personbilar i Sverige, den absoluta merparten av dessa drivs av diesel eller bensin, alltså fossila bränslen.

I varierande grad vill alla politiker medverka till att de miljömässiga nackdelarna elimineras och att merparten istället går på el, min fråga är då: räcker elen ? Det handlar ju om många terrawattimmar när alla kommer hem från jobbet och ska tanka el.

Läs mer här