2015-04-17

Externa nyheter

Räddningsinsatser på höjd – Räddningstjänst, Brandförsvar och industrin möts i Uppsala

Erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om avancerad räddning står i fokus när Räddningstjänst, Brandförsvar och industrin möts i Uppsala den 21 maj för en Workshop på temat räddningsinsatser på höjd.

Läs hela