2012-03-16

Externa nyheter

Räkna med tidig vårflod

Kombinationen av det milda vädret och gynnsam vindkraftsproduktion, med förhållandevis låg efterfrågan jämte god tillgång i vattenmagasinen håller elpriserna nere. Håller värmen i sig kan vi förvänta oss en tidigare vårflod än normalt. För närvarande är tillrinningen det dubbla mot det normala för årstiden med cirka 2 TWh.

Läs hela