2016-05-27

Externa nyheter

Ramböll intar den kinesiska marknaden för havsbaserad vindkraft

Som det första icke-kinesiska företaget har Ramböll fått i uppdrag att designa en havsbaserad vindkraftpark på 400 megawatt norr om Shanghai som kommer bli en av landets största.

Läs mer