2016-01-29

Externa nyheter

Rapport: Här är alternativen för framtidens elproduktion

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägval el publicerar nu sin andra delrapport som handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion. Rapporten visar stor potential för flera fossilfria möjligheter. Mer sol och vind, mer biokraft, ny kärnkraft eller mer vattenkraft. Det är de alternativ som presenteras i rapporten Sveriges framtida elproduktion. Tidsperspektivet avser åren 2030-2050.

Läs hela