2019-09-25

Externa nyheter

Rapport: Kärnkraften kan inte rädda klimatet

Kärnkraften är sämre än förnybara alternativ när det kommer till såväl kostnad som kapacitet sedan reaktorer blir mindre lönsamma jämfört med vind- och solkraft gällande minskade utsläpp, enligt rapporten World Nuclear Industry Status Report som har gjorts av energikonsulten Mycle Schneider, rapporterar Reuters.

Under mitten av 2019 har vind- och solkraft kommit ikapp kärnkraftverk i kostnadsfrågan och tillväxten i genererad kapacitet växer snabbare än några andra energislag, enligt den årliga rapporten (…).

Lönsamheten för vind och solkraft väntas samtidigt stiga med tiden, givet stordriftsfördelar i produktion, samtidigt som kostnaden för kärnkraft gått upp de senaste tio åren.

Läs artikeln från Dagens industri.
Länk till rapporten.