2018-09-17

Externa nyheter

Rapport: ”Klimatutsläppen kan halveras till 2030”

Världens utsläpp av växthusgaser kan halveras till 2030. Det visar en global rapport från forskare och företag från Sverige, och även personer som FNs fd klimatchef Christiana Figueres.

Rapporten slår fast att sol- och vindkraft ökar exponentiellt med en fördubbling ungefär vart fjärde år. Om takten håller i sig halveras mängden elektricitet från fossila energikällor till 2030, enligt rapporten.

Slutsatsen i rapporten, som presenteras i USA i dag, är också att omställningen inte kommer att ske av sig självt utan att den behöver politiska beslut.

Läs artikeln här.