2016-08-25

Externa nyheter

Rapport om vindkraft förkastas av Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval förkastar en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet om att vindkraftverk påverkar renskötseln negativt. Det handlar om oenighet kring rapportens slutsatser.

Läs mer