2016-06-29

Externa nyheter

Rapporten Sveriges el- och naturgasmarknad 2015 klar

Under 2015 ökade vindkraftsproduktionen, 47 procent av hushållskunderna valde rörligt elpris och det svenska elnätet bestod av 55 900 mil ledning. Det går att läsa i rapporten Sveriges el- och naturgasmarknad 2015 som nu är klar.

Läs mer