2019-05-16

Externa nyheter

Rapportförfattare: ”En feltolkning att FN:s klimatpanel förordar kärnkraft”

I kärnkraftsdebatten används klimatrapporten från IPCC som argument för att utbyggd kärnkraft behövs. ”Det är en feltolkning”, säger nu en av huvud­författarna bakom rapporten.

–Att säga att kärnkraft är nödvändigt för att nå klimatmålen är en feltolkning av IPCC-rapporten, säger Joeri Rogelj, klimatforskare och en av huvudförfattare till rapporten.

Han förklarar att IPCC-rapporten innehåller en diversifierad bild av kärnkraften och ger flera exempel på vad som står i rapportens kapitel 2 om energi. Där framgår att i de olika exemplen finns stora spann i såväl förnybara energislag som kärnkraft, och de stora spannen speglar osäkerhet i såväl den tekniska utvecklingen som strategiska vägval. Det finns inga rekommendationer att bygga ut kärnkraft.

Läs hela artikeln i DN.