2017-11-16

Externa nyheter

Rasool blir ny ordförande för Energiforsk

Vid senaste mötet i Energiforsks forskningsråd för elnät, vindkraft och solel valdes  Asoos Rasool, som är vd för Mälarenergi Elnät och tidigare anställd på STRI, ABB och Vattenfall till ny ordförande.  Rasool ärcivilingenjör inom elkraft och har en doktorsexamen från universitet i Moskva. Rådet är energibranschens arena för diskussioner, prioriteringar och beslut om finansiering av gemensam FoU.

Läs mer här