2013-05-03

Externa nyheter

Rätt och fel om elcertifikatsystemet

I de senaste veckornas diskussioner på debatt- och ledarsidor har det framförts en del felaktigheter kring elcertifikat, vilket vore bra att rätta till för eventuella fortsatta diskussioner vid köksbord, på redaktioner eller på den politiska arenan. Elcertifikatsystemet är inte ett riktat stöd för vindkraft.

Läs hela