2016-04-05

Externa nyheter

Rätten att bruka mark inskränks

Det pågår en tyst revolution i Sverige. En nykolonialism av privatägd egendom med hjälp av importerade paragrafer. På ett utstuderat sätt övertas den enskildes rätt att äga, bruka och handla med sin privata egendom. Hur kunde det gå så fel?

Läs hela