2018-12-13

Externa nyheter

Råvarufrågor märkligt frånvarande i klimatdebatten

Betydelsen av råvaror för klimatförändringar lyser med sin frånvaro. Det menar en grupp experter som är förespråkare av den cirkulära ekonomin och som talade på det pågående klimattoppmötet COP24-toppmötet i Katowice i Polen.

Experterna talade kring ett nederländskt forskningsdokument, framtaget av konsultfirman Metabolic, som pekar på vikten av gruvdrift av sällsynta jordartsmetaller. Dessa är nämligen nödvändiga för att bygga tillräckligt mycket sol- och vindkraft för att vi ska ha en chans att leva upp till målsättningarna i Paris klimatavtal.

Klimatmålen kräver även stora tillgångar på järn och stål för att bygga vindkraftverkens fundament och turbiner. Liksom kisel, koppar, bly och zink. Men försörjningen av dessa material är mer eller mindre garanterad, då de använts i stora mängder i årtionden.

Läs hela artikeln hos Metaller och Gruvor.