2013-05-24

Externa nyheter

Rea på utsläppsrätter hotar nyinvesteringar

Priset på en utsläppsrätt för ett ton koldioxid ligger på drygt 3,6 euro, en tiondel av vad det kostade från början. Följden kan bli att det inte lönar sig att investera i förnybar energi.

Läs hela