2018-05-28

Externa nyheter

Receptet för energiförnyelse

Att låta lokalbefolkningen vara delaktig är avgörande för att lyckas vid samhällets omställning till helt fossilbränslefri energianvändning.

Läs mer här