2018-07-04

Externa nyheter

Rederierna berömmer nytt danskt energiavtal

Alla partier på Christiansborg enades om en ny dansk energipolitik på fredagen den 29 juni vilket innebär bland annat byggandet av minst tre nya stora vindenergiparker. Även de danska rederierna är ”mycket nöjda” med den nya uppgörelsen som kan ”bidra med tusentals arbetsplatser”.

Danska regeringens nya energiavtal antogs av en majoritet i danska parlamentet, innebär bland annat att fler vindturbiner kommer att flyttas från landområden över till speciella vindkraftparker fram till 2030, men de som lämnas kvar får ”uppdateras” större än de är idag.

Vindkraftverk och elektricitet från vindkraft ses som allt viktigare element när det gäller att ersätta ”smutsig” energi i syfte att uppnå det CO2-reduktionsmålet som Danmark har satt för 2030.

Läs mer här.