2018-06-21

Externa nyheter

Redovisning av kompletterande analys av Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten avrapporterade den 15 juni regeringsuppdraget om att genomföra en fördjupad analys gällande statsstödsregler och samhällsekonomiska konsekvenser av slopade anslutningsavgifter till havsbaserad vindkraft.

Läs mer här