2014-06-11

Externa nyheter

Reformer för bättre fungerande energimarknader

Långtidsutredningen presenterar i dag en ny forskningsrapport De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys som skrivits av professor Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs hela