2018-07-04

Externa nyheter

Reformer för nästa regering att ta tag i

Under innevarande mandatperiod har den sittande regeringen tillsammans med andra partier fattat kloka blocköverskridande beslut som lagt en grund för klimat- och energipolitiken, men nu är det hög tid för nästa steg, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Den snabba befolkningstillväxten, etablering av datahallar och batterifabriker och en allt mer elektrifierad industri och transportsektor pressar Sveriges energisystem. Nästa regering måste därför hålla reformtakten hög så att Sverige kan fortsätta konkurrera med hjälp av en stabil och klimatsmart el- och värmeförsörjning. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige presenterar här fem klimat- och energireformer som nästa regering omedelbart måste ta tag i.

Läs mer här.