2014-01-17

Externa nyheter

Regeringen beviljar koncession i Norra Kärr i Gränna

Regeringen har fattat beslut om att inte upphäva bergmästarens beviljande av en bearbetningskoncession för Tasman Metals AB i Norra Kärr, Jönköpings kommun. Regeringen har vid sin prövning funnit att beslutet att tilldela Tasman Metals AB bearbetningskoncessionen Norra Kärr inte är i strid mot bestämmelserna i minerallagen. Norra Kärr är en av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller, som används i bland annat tillverkning av vindkraftverk, mobiltelefoner och elbilar.

Läs hela