2012-10-05

Externa nyheter

Regeringen bromsar miljövänlig el medvetet

Under de senaste åren har stödet till förnybar elproduktion halverats i Sverige. Och investerarna är kritiska mot att regeringen inte höjer sina ambitioner för miljövänlig elproduktion.

Läs hela