2016-02-26

Externa nyheter

Regeringen föreslår att elreserven förlängs

Energiminister Ibrahim Baylan vill förlänga reservsystemet för el med fem år för att Sverige ska klara akuta fall av elbrist. Syftet är att ge en pressad energimarknad mer tid.

Läs hela