2013-11-11

Externa nyheter

Regeringen föreslår modell för att minska tröskeleffekterna vid anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet

Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis ska stå för kostnaden för att göra de förstärkningar som krävs av elnätet för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas. I takt med att ytterligare förnybar elproduktion ansluts till elnätet ska betalning ske till Svenska Kraftnät. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur en långsiktig marknadslösning som bygger bort tröskeleffekterna kan se ut

Läs hela