2013-09-11

Externa nyheter

Regeringen föreslår sänkt skatt på egenproducerad förnybar el

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. Satsningen utformas som en skattereduktion och är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på energimarknaden.

Läs hela