2016-02-05

Externa nyheter

Regeringen förlänger reservsystem för el

Regeringen förlänger den så kallade effektreserven för att klara den svenska elförsörjningen. Nu ska reserven finnas kvar i fem år extra som en försäkring mot tillfälliga nergångar i elproduktionen.

Läs mer