2012-06-28

Externa nyheter

Regeringen fortsätter timmätningsreformen

En av regeringens uttalade ambitioner är att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Vid dagens regeringssammanträde har regeringen tagit ytterligare ett steg i reformen för timvis mätning.

Läs hela