2013-06-18

Externa nyheter

Regeringen ger EU bakläxa

Regeringen saknar skarpa förslag i EU:s Grönbok för klimat- och energipolitik till 2030 och efterlyser en mer fördjupad analys av för- och nackdelar med energipolitiska mål. Och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, är besviken på regeringens ställningstagande.

Läs hela

Svensk Vindenergi debattartikel

Regeringens faktapromemoria