2019-10-26

Externa nyheter

Regeringen ger myndigheter uppdrag om kapacitetsbrist

Regeringen har gett i uppdrag till fyra länsstyrelser samt till Energimarknadsinspektionen att utreda hur lokal kapacitetsbrist kan undvikas. Det är länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län som får i uppdrag att, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i respektive region.
Läs artikeln från Montel.