2011-04-07

Externa nyheter

Regeringen hejdar utvecklingen av förnybar energi

Åsa Romson (MP), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet debatterar i Norra Västerbotten:

I och med kärnkraftskatastrofen i Japan läggs mer fokus på förnybar energi som framtidens stora energikälla. Vindkraften i Japan klarade jordbävningsolyckan väl och kommer att bli viktigare för Japan i framtiden. Från Kina meddelas att det redan ambitiösa målet om utbyggd solenergi ska ökas ytterligare efter det som hände i Fukushima. I Sverige hörs försäkringar från regeringen, främst från Centerhåll, att man redan satsar stort på förnybar energi och inte behöver ompröva sin energiuppgörelse.

Läs hela