2011-04-19

Externa nyheter

Regeringen hejdar utvecklingen av förnybar energi

Åsa Romsson (MP) på debatt Katrineholms Kuriren: I och med kärnkraftskatastrofen i Japan läggs mer fokus på förnybar energi som framtidens stora energikälla.  I Sverige hörs försäkringar från regeringen, främst från centerhåll, att man redan satsar stort på förnybar energi och inte behöver ompröva sin energiuppgörelse.

Läs hela