2015-04-09

Externa nyheter

Regeringen höjer ambitionen för förnybar el

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och regeringens ambition är att Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen. Regeringen anser att elcertifikatsystemet är ett effektivt styrmedel för att nå målen för produktion av förnybar el. Idag har regeringen beslutat om en proposition med förslag att Sverige, inom ramen för elcertifikatsystemet, ska finansiera produktion av 30 terawattimmar ny förnybar el till 2020 jämfört med 2002.

Läs hela