2018-08-16

Externa nyheter

Regeringen riskerar både klimatomställningen och tillväxten med strypta investeringsvillkor för elnätsföretagen

PRESSMEDDELANDE – Regeringen presenterade idag ny lagstiftning som innebär en kraftig minskning av elnätsföretagens tillåtna intäkter. Den nya lagstiftningen riskerar både klimatomställningen och en fortsatt tillväxt i de regioner som idag har kapacitetsbrist i elnäten. Tvärtemot regeringens ambition att skydda kunderna riskerar det nya regelverket att långsiktigt drabba kunderna negativt.

– Kortsiktigt kan kunderna få lägre avgifter men på längre sikt riskerar kunder och samhälle att drabbas hårt av konsekvenserna av uteblivna investeringar. Vi vill inte att elnäten ska hamna i samma situation som järnvägen efter decennier av underinvesteringar, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Lär mer här.