2013-06-05

Externa nyheter

Regeringen satsar 16 miljoner på innovationstävling inom miljöteknik

Regeringen har idag gett Vinnova i uppdrag att genomföra en innovationstävling för att stimulera ny miljöteknik. Samtidigt har regeringen gett SCB i uppdrag att ta fram och vidareutveckla statistik över miljötekniksektorn. Båda uppdragen är en del av regeringens miljöteknikstrategi, där regeringen under 2011-2014 satsar 400 miljoner på att utveckla miljöteknik och miljöteknikexport.

Läs hela