2020-10-16

Externa nyheter

Regeringen satsar på elvägar

Elvägar ska halvera utsläppen från tung trafik. Det hoppas regeringen, som ger Trafikverket i uppdrag att planera en utbyggnad av elvägar fram till 2035. Totalt ska 3 000 kilometer väg elektrifieras. Dessutom inrättas en elektrifieringskommission som domineras av industrin.

Läs artikeln i Miljö & Utveckling.