2014-04-03

Externa nyheter

Regeringen stakar ut vägen för att nå klimatmål

Fortsatt utveckling av åtgärder och effektiva ekonomiska styrmedel behövs för att nå de nationella målen för klimatpolitiken. Att förorenaren betalar är en grundprincip i detta arbete. Det skriver regeringen som svar på Riksrevisionens granskning.

 Läs hela