2013-09-05

Externa nyheter

Regeringen startar ny grön investeringsfond

I den kommande budgetpropositionen kommer regeringen föreslå en ny grön investeringsfond för att förbättra tillgången till riskkapital för miljöteknikföretag. Fram till och med 2020 avses cirka 700 miljoner kronor satsas i fonden.

Läs hela