2013-08-22

Externa nyheter

Regeringen tillsätter utredning för att förbättra elsäkerheten

Regeringen har i dag beslutat tillsätta en utredning för att förbättra regelverket när det gäller vilken behörighet man ska ha för att få utföra elektriska installationer. Syftet är förbättra elsäkerheten, göra regelverket tydligare och tryggare för konsumenterna och att förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma elektriker.

Läs hela