2013-10-11

Externa nyheter

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och Energimyndighet att följa upp Sveriges klimat- och energipolitiska mål

Regeringen beslutar idag om ett uppdrag till Naturvårdsverket och Statens energimyndighet att ta fram underlag för att kunna bedöma om Sverige når de klimat- och energipolitiska målen till 2020.

Läs hela