2016-12-14

Externa nyheter

Regeringen vill se fler gröna obligationer

Marknaden för gröna obligationer, ett finansiellt instrumentet som ger sparare möjlighet att investera i miljöprojekt, har ökat explosionsartat. Mellan 2012 och 2015 ökade antalet årligen utfärdade gröna obligationer globalt från 3 miljarder dollar till 42 miljarder dollar.

Regeringen vill se fler gröna obligationer och har tillsatt en utredning med uppdrag att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas. Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden, utses till särskild utredare. Utredningen ska vara klar senast 15 december 2017.

Läs mer här