2013-01-17

Externa nyheter

Regeringen vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Regeringen har idag tillsatt en utredning med uppdrag att analysera och föreslå metoder för att värdera ekosystemtjänster. Utredaren skall även föreslå hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.

Läs hela