2020-05-14

Externa nyheter

”Regeringens krispolitik måste rymmas i klimatramverket”

Klimatpolitiska rådet: Vi kommer att granska om återhämtningspolitiken är förenlig med Sveriges klimatmål.

Idén med det av riksdagen beslutade klimatpolitiska ramverket är att klimatomställningen inte ska vara beroende av den ekonomiska eller politiska konjunkturen.

Läs debattartikeln i DN.