2013-04-17

Externa nyheter

Regeringens passivitet bidrar till dyrare el

Claes Norgren, riksrevisor, skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Regeringens bristande styrning har försenat utbyggnaden av elnätet och skapat brist på överföringskapacitet. Regeringen får svidande kritik på en rad punkter. Stamnätet är en statligt ägd och förvaltad infrastruktur för överföring av el som bedrivs som ett monopol. Riksrevisionen publicerar en granskning som visar att statens insatser för en väl fungerande överföring av el har brister. Det påverkar såväl hushåll som näringsliv.

Läs hela