2018-05-30

Externa nyheter

Regeringens satsningar på klimat och miljö

Diarienummer: M2018/01480/K

Regeringens energi-, miljö- och klimatpolitik grundar sig i långsiktighet och principen att det ska vara lätt att agera miljövänligt och energismart. En central del är de satsningar som regeringen gör för att gynna klimatsmarta innovationer, effektiv kollektivtrafik, förnybara bränslen och värdefull natur. I 21 dokument, ett för varje län, visar vi exempel på de konkreta resultaten av regeringens satsningar inom klimat och miljö. I ett faktablad redovisar vi satsningar inom energiområdet för att skapa förutsättningar för en trygg tillgång till förnybar energi till konkurrenskraftiga priser.

Läs mer här.