2015-03-19

Externa nyheter

Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore

Svar på fråga 2014/15:287 av Birger Lahti (V) Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore

Birger Lahti har frågat energiministern om varför energiministern och regeringen ännu inte tagit ställning i ärendet Blekinge Offshore. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Läs hela