2013-01-24

Externa nyheter

Regeringsuppdrag rörande buller

Regeringen beslutade i dag, torsdagen den 24 januari, om tre stycken regeringsuppdrag rörande bullerfrågan. Dels i den fysiska planeringen samt i prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Läs hela