2011-01-18

Externa nyheter

Region Gotland får sin första YH-utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) har nu beslutat vilka yrkeshögskoleutbildningar som ska få starta hösten 2011. En av dessa är en tvåårig vindkraftteknikutbildning som kommer att bedrivas på Gotland.