2012-10-24

Externa nyheter

Region Skåne satsar på egna vindsnurror

Region Skåne investerar i tio egna vindkraftverk à 35 miljoner kronor styck. Energibehovet inom regionens verksamheter väntas därmed i framtiden till 40 procent kunna täckas av egenproducerad el.

Läs hela