2010-12-20

Externa nyheter

Regler för ny vindkraft ett hinder

De nya reglerna för vindkraftsutbyggnad har snarast förvärrat byråkratin. Energimyndigheten kräver nu att regelverket ses över.

Den 1 augusti förra året trädde de nya, och som det ansågs då, mer generösa reglerna för vindkraftsutbyggnad i kraft. Tanken var att de skulle förenkla och förkorta handläggningstiderna och på så sätt främja en utbyggnad av den miljövänliga energikällan.

Läs hela