2019-06-19

Externa nyheter

”Regleringen som kraftigt begränsar elnätsföretagens avkastning hämmar nödvändiga investeringar.”

Energianvändandet är en nyckelfaktor för minskade utsläpp enligt företagen och något som vi måste ta till vara på. Med rätt styrmedel som främjar produktion och distribution av förnybar energi finns där en stor potential. Men det spelar ingen roll hur mycket förnybart som produceras om det ändå inte går att transportera elen.

För att Skåne och Sverige ska vara konkurrenskraftiga och företagens tillväxt och klimatomställningen inte hämmas på grund av en bristande elnätsinfrastruktur anser vi att följande åtgärder bör genomföras…

Läs hela debattartikeln i Helsingborgs Dagblad.